Kirurgija povezana z implantologijo

Vstavitev zobnega implantata včasih ni edini korak implantološke oskrbe. Za vzpostavitev zdravih in stabilnih pogojev, ki bodo omogočali estetsko in trajno implantološko rehabilitacijo, so potrebne dodatne kirurške tehnike. Preko teh regenerativnih postopkov pridobimo izgubljena trda in mehka tkiva.

Pomembnost  načrtovanja  že pred implantacijo in uporaba tehnik za ohranitev grebena

V primeru, da ocenimo, da ima zob brezupno prognozo in je namenjen za ekstrakcijo, vedno še pred posegom predvidimo, kako ga bomo nadomestili. Načrtovani končni oskrbi prilagodimo tehniko ekstrakcije in regenerativno kirurgijo. Na ta način pripravimo optimalne pogoje za takojšnjo ali kasnejšo implantološko oskrbo, zmanjšamo čas okrevanja in poskrbimo, da pacientu izgubljen zob nadomestimo takoj ali čim hitreje.

Augmentacija čeljustnega grebena

Tehnik augmentacije oz. dograditve čeljustnega grebena se poslužujemo takrat, ko je zaradi bolezenskih procesov ali poškodb prišlo do izgube trdih tkiv in implantacija zaradi manjka vertikalne in/ali horizontalne dimenzije kosti ne bi bila možna.

Če je izguba tkiv obsežna in vstavitev implantata ni mogoča, je augmentacija samostojen kirurški poseg, s katerim pripravimo tkiva za vstavitev implantata v naslednji fazi. Če je vstavitev implantata možna, a brez dograditve čeljustnega grebena ne moremo zagotoviti estetske in funkcionalne stabilnosti, lahko vstavitev in augmentacijo izvedemo v enem posegu.

Poseg je v vseh primerih neboleč in se ga opravi v lokalni anesteziji. Pri manjših dograditvah čeljustnega grebena so simptomi po posegi neizraziti, čas okrevanja pa je kratek (1-3 dni). Pri bolj zahtevnih posegih lahko pride do manjše otekline in rahlih bolečin v prvih dneh po posegu, čas okrevanja pa je lahko malo daljši (3-5 dni).

 

Sinus lift

Sinus lift ali dvig sinusnega dna je kirurški poseg s katerim izboljšamo vertikalno dimenzijo tkiv v zadnjem delu zgornje čeljustnice. Nad koreninami zob v zadnjem delu zgornje čeljusti je nosni sinus. V nekaterih primerih lahko ekstrakcija zoba vodi v izgubo kosti v vertikali, zato vstavitev implantata ni možna. Z dvigom sinusnega dna preko regenerativnih metod pridobimo trda tkiva in s tem vertikalni prostor, ki omogoča implantološko oskrbo.

Poseg se opravi v lokalni anesteziji in je neboleč. Lahko je pridružen fazi vstavitve zobnega implantata; pri zahtevnejših primerih pa je samostojna kirurška faza.

PRF membrane in matične celice

PRF (Platelet-rich fibrin oz. s trombociti bogat fibrin) sodi v 2. generacijo koncentratov krvne plazme, bogate s trombociti. Visoka koncentracija rastnih faktorjev in citokinov pozitivno vpliva na celjenje in obnovo tkiv. Gre za edinstven koncept, ki ga dr. Choukroun razvija od leta 2001. Razen manjših sprememb v samem protokolu glavna vizija v vsem tem času ostaja enaka: z vnosom visokih koncentracij pacientu lastnih celic, rastnih faktorjev in citokinov izboljšamo celjenje in zmanjšamo možnost zapletov pri različnih kirurških posegih (implantologija, parodontalna plastična kirurgija in muko-gingivalna kirurgija, regenerativna kirurgija, dvig sinusnega dna, zaščita pri ekstrakcijah). To se odraža v večji uspešnosti in v manj pooperativnih težavah in zapletih.

Na izobraževanju, ki ga je vodil izumitelj PRF postopka dr. Choukroun, je dr. Miljavec izpopolnil tehnike PRF koncepta. Pri delu glede na indikacije uporabljata A-PRF ali i-PRF.

Postopek je enostaven in za pacienta neboleč. Pacientu iz zgornje okončine vzamemo kri v posebne epruvete, ki jih centrifugiramo 3-10 min. Po pretečenem času sledi nekaj minut končne obdelave in avtogeni material se lahko uporablja.

Implantološka kirurgija - cenik

Vsak pacient potrebuje unikatno oskrbo. Le na podlagi temeljitega kliničnega pregleda in pogovora s pacientom lahko podamo točne stroške in ocenimo primernost takšne terapije.

 

Naročite termin in si zagotovite vrhunsko oskrbo vašega nasmeha.