prof. Aleš Fidler, dr. dent. med.

Specialist za endodontijo

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 2000. Specializacijo iz zobnih bolezni in endodontije je zaključil leta 2006, doktorat je opravil 2007. Trenutno je zaposlen kot izredni profesor na Katedri za zobne bolezni Medicinske fakultete v Ljubljani in kot specialist na Centru za zobne bolezni in endodontijo Stomatološke klinike UKC Ljubljana. Je glavni mentor specializantom endodontije in doktorskim študentom. V svoji klinični praksi se ukvarja z zahtevnimi endodontskimi zdravljenji pri napotenih pacientih. Redno predava na domačih in tujih strokovnih srečanjih ter vodi izobraževalne delavnice na področju endodontije.

Specialist za zobne bolezni in endodontijo

Pri svojem raziskovalnem delu na področju endodontije sodeluje z domačimi in tujimi laboratoriji, je soavtor dveh univerzitetnih učbenikov in več kot dvajsetih člankov v najuglednejših mednarodnih revijah.

Je član Sekcije za zobne bolezni in endodontijo Slovenskega zdravniškega društva, član Glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva in član Kliničnega odbora pri Evropskem združenju za endodontijo.

Naročite termin in si zagotovite vrhunsko oskrbo vašega nasmeha.